Privacyverklaring

Privacyverklaring Amelos A.E. van Dun - Aerts

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Amelos A.E. van Dun - Aerts, Uranusstraat 4, 5081 TB Hilvarenbeek.

Doeleinden van gebruik Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Amelos A.E. van Dun - Aerts in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Amelos A.E. van Dun - Aerts gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en transacties
 • het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • relatiebeheer 
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Amelos A.E. van Dun - Aerts
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Gegevensbeveiliging Amelos A.E. van Dun - Aerts maakt voor de bescherming van de verwerkte gegevens gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Ik bescherm uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kan ik de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

De wettelijke bewaartermijn van de cliëntendossiers bedraagt 20 jaar.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Naam van uw verzekeraar en uw klantnummer
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling en prestatiecode.
 • De kosten van het consult.

Bezoekersgegevens website Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt, zoals het aanmelden voor een behandeling of het stellen van een vraag vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Amelos A.E. van Dun - Aerts. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • het maken van een afspraak via mailverkeer of telefonisch en het beantwoorden van gestelde vragen door de bezoeker;
 • het verwerken van gegevens gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Amelos A.E. van Dun - Aerts en (ex-) cliënten, zowel per e-mail, telefoon als anderszins.

Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde diensten.

Cookies Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Partners en andere partijen De website amelos.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Amelos A.E. van Dun - Aerts liggen. Amelos A.E. van Dun - Aerts is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Amelos A.E. van Dun - Aerts u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

Wijzigen Amelos A.E. van Dun - Aerts heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de amelos.nl website.

Inzage en uitschrijven U mag Amelos A.E. van Dun - Aerts vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Amélos A.E. van Dun - Aerts verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Amelos A.E. van Dun-Aerts meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit mijn klantrelatiebeheer. U kunt dit melden bij Amelos A.E. van Dun - Aerts.

banner1 quasir 300x250
RBCZ logo
FAGT logo
TCZ logo
zorggeschillogo small thumb