Cliëntinformatie

Werkwijze: Bij de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. Aan de hand hiervan wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tevens wordt een behandelovereenkomst afgesloten, waarin onder meer is opgenomen welke gegevens in het cliëntdossier worden opgenomen en wat de reden daarvan is.

Op grond van mijn beroep heb ik uiteraard een beroepsgeheim en heb als enige toegang tot het cliëntdossier.

Als therapeut ben ik verplicht een individueel dossier bij te houden over de voortgang van de behandeling. Daarmee voldoe ik aan de verplichtingen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de beroepscode zoals te vinden op de website van TCZ. 

Klachtenreglement

Ik doe uiteraard mijn best om mensen te ondersteunen. Meestal tot grote tevredenheid van mijn cliënten. Het kan echter gebeuren dat u vindt of vermoedt dat ik, om welke reden dan ook, onjuist gehandeld heb. In dat geval kunt U de volgende stappen ondernemen:

* Neem in dat geval in eerste instantie contact met mij op.

* Indien dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u een brief of email versturen naar het secretariaat van de FAGT.

* De FAGT klachtenfunctionaris wordt geleverd door Quasir, zij nemen contact met u op. De eventueel benodigde geschillencommissie wordt ingevuld door Zorggeschil.

 

banner1 quasir 300x250
RBCZ logo
FAGT logo
TCZ logo
zorggeschillogo small thumb