Laat Amelos mij terugbellen

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ongeldige invoer
  • Home
  • Cliëntinformatie

Cliëntinformatie

Werkwijze: Bij de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats. Aan de hand hiervan wordt een individueel behandelplan opgesteld. Tevens wordt een behandelovereenkomst afgesloten, waarin onder meer is opgenomen welke gegevens in het cliëntdossier worden opgenomen en wat de reden daarvan is.

Als therapeut ben ik verplicht een individueel dossier bij te houden over de voortgang van de behandeling. Daarmee voldoe ik aan de verplichtingen als gevolg van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de beroepscode zoals te vinden op de website van TCZ. 

Op grond van mijn beroep heb ik uiteraard een beroepsgeheim en heb als enige toegang tot het cliëntdossier.

TCZ logo FAGT logo RBCZ logobanner1 quasir 300x250